Ogrodzenia dla zwierząt

Ogrodzenia farmy są zasadniczo używane do ogrodzenia obszaru, aby uczynić go łatwiejszym w zarządzaniu dla rolników. Ogrodzenia są różnego rodzaju, od drewna po metal, a także mogą mieć różną wysokość. Na obszarach wiejskich gospodarstwa zwykle używają płotów, aby trzymać zwierzęta na danym obszarze lub poza nim. Zwykle ogrodzenia są wykonane z połączenia drewna i metalu i mogą mieć od trzech stóp do dziesięciu stóp wysokości. Przeznaczone są do ochrony przed skaczącymi nad nimi bydłem i owcami, a także przed zwierzętami uciekającymi z domu np. Kotami. Są również używane do oddzielania zwierząt, które mogą zboczyć z głównej farmy. Takimi zwierzętami są krowy, konie oraz do ochrony zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami.

Istnieją dwa podstawowe typy ogrodzeń gospodarczych, mieszkalne i komercyjne. Ogrodzenia mieszkalne buduje się głównie w celu ogrodzenia całego obszaru, podczas gdy ogrodzenia komercyjne są budowane w celu ochrony jednej lub więcej sekcji farmy przed zwierzętami. W placówkach handlowych ogrodzenie jest zwykle zaprojektowane tak, aby krowy i konie były poza domem. Mogą również mieć bramy, aby były dostępne, gdy zwierzęta są w środku.

Leave a Comment